Daniel Debre
fotograf / retušér
Riadim sa mottom:
Všetko čo myseľ dokáže vymyslieť a v čo verí, môže aj uskutočniť!
V živote máš len to o čo si koleduješ!
Narodený 1985
Umelecké vzdelanie: Stredná umelecká škola v Kežmarku
Technické vzdelanie: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Freelancer
Fotografia:
Glamour, Portrait, Fashion, Beauty and Art (Portfolio / Lookbook, Catalogue, Magazine, Commercial, Editorial, Bussiness, Fitness, Fit Modeling, Lingerie, Swimwear, Erotic, Pinup, Promotional Modeling)
Kreativita, tvorivosť a fantázia sú jedným z kľúčových faktorov pre našu budúcu úspešnosť v každodennom živote. Každý človek je tvorivý, ale naše zvyky, každodenný zhon, stres či predsudky našu kreativitu potláčajú. Preto je veľmi dôležité si nájsť činnosť, ktorá nám dovolí rozvíjať vlastný tvorivý potenciál. Aj preto sa fotografia stala mojou súčasťou. Baví ma práca s ľuďmi, čo má zásadný vplyv aj na môj žáner, ktorý som postupom času ohraničil na modelingovú a umeleckú (výtvarnícku) fotografiu. Veľmi si zakladám na profesionálnom prístupe, slušnom jednaní, korektnosti, dodržiavaní termínov a samozrejme diskrétnosti. Ak Vás moja tvorba zaujala, budem rád ak ma oslovíte.
Výborný štart do sveta fotografie mi dalo štúdium na umeleckej škole v odbore výtvarníctva, zameraného na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti propagácie, reklamy, fotografie a výstavníctva použitím tradičných výtvarných techník, ale aj prostredníctvom počítačovej grafiky v špeciálnych grafických programoch. Od roku 2007 som vyskúšal v praxi rôzne fotografické žánre od reportážnej, športovej, portrétnej, módnej, panoramatickej či krajinnej fotografie. Bod prechodu z amatérskej do profesionálnej fotografie nastal začiatkom roku 2018 ohraničením mojej tvorby len na modelingovú (portrét, glamour, móda a beauty) a výtvarnícku fotografiu, resp. Fine Art fotografiu. Vo výtvarníckej fotografii využívam moje dlhoročné skúsenosti v oblasti retušérstva.
PRE ZAUJÍMAVOSŤ
Živím sa fotografiou?
Áno aj nie. V profesionálnej fotografii veľkú časť príjmu fotografa tvorí hlavne komerčná oblasť (najmä na Slovensku) zameraná na svadobnú či produktovú fotografiu. Avšak pracovať ako svadobný fotograf nikdy nebol a asi ani nebude môj cieľ. Prečo?
Som narodený 1985. Od roku 2011 pôsobím v Bratislave. Som zakladateľom obchodných spoločností DEBREARCH s.r.o. (Debre Architekti – architektonický a projekčný ateliér), Daniel Debre, s.r.o. (Daniel Debre Production – fotografický ateliér) a IKOONA a.s. (medzinárodný developer a architektonicko projekčný ateliér) so sídlom v Bratislave. Architektonický ateliér zastrešuje rodinná obchodná značka Debre Architects pôsobiaca na trhu od roku 1992.
Za obdobie viac ako 10 rokov som nadobudol cenné znalosti v oblasti akvizície a developmentu rezidenčných, obchodných a kancelárskych projektov, taktiež znalosti v projekčnej, inžinierskej a realizačnej oblasti so zameraním na pozemné stavby. V súbehu sa venujem profesionálnej fotografii, grafickému dizajnu, marketingu a inováciám. V športe sa zaujímam hlavne o oblasť fitness, kulturistiky a silového trojboja, doplnenú o vedomosti z oblasti optimálnej výživy v rekreačnom či vrcholovom športe.
Prečo sa venujem viacerým oblastiam a ako to všetko stíham? Jednoducho. Som už raz taký a všetko je o prístupe. Som človek, ktorý si nikdy nenechá diktovať ako má žiť, chcem od života viac ako to čo dostávam, stále hľadám nové príležitosti, skúsenosti, možnosti ako veci robiť inak a práve to ma posúva dopredu. Rovnako pristupujem aj k fotografii. Vždy som chcel pracovať ako fotograf pre modeling (fotografovať portrét, módu, beauty a hlavne glamour) a nájsť si cestu k výtvarníckej fotografi, ktorá je pre mňa spojenie modelingovej fotografie s digitálnou maľbou.
Prečo sa nevenujem iba profesionálnej fotografii?
Dôvodov je viac, ale napíšem len tie základné.
Povinný rozvoj troch myšlienkových oblasti – Verím, že každý človek sa musí povinne venovať trom oblastiam osobného rozvoja – športová (fyzická aj psychická zdatnosť), technická (ľavá hemisféra mozgu) a kreatívna oblasť (pravá hemisféra mozgu).
Pracujem výhradne ako Freelancer – Chcem vedieť žiť s rizikom, znášať dôsledky vlastných rozhodnutí a mať vždy možnosť slobodne sa rozhodnúť. Bodka.
Vytváram si svoj osobný plán rozvoja – Inak povedané, chcem byť nad vecou. Verím, že hodnota a objem našich znalosti je pre napredovanie v budúcnosti kľúčová. Viem, že naše myslenie z veľkej časti formujú informácie, ktoré sme sa v živote dozvedeli, naučili, čítali a vnímali okolo seba. Tieto informácie dokážeme prijímať neustále, tak prečo sa ich vzdávať?
Vytváram si svoj osobný plán motivácie – Verím, že stav pripravenosti nášho myslenia ku zmene, alebo túžbu po nej, je možne vo veľkej miere ovplyvniť. Viem, že pokiaľ budeme čeliť vlastnému strachu a rozvíjať vlastnú odvahu navzdory čomukoľvek, vždy nás to dovedie ku splneniu stanovených cieľov.
Chcem byť prínosom pre globálnu spoločnosť – Verím, že energiu, ktorú vložím do existujúceho systému, dostanem späť v podobe, akú očakávam. Viem, že v krvi mi prúdi DNA podnikateľa, ktorého poháňa túžba zanechať stopu tým, že zmení svet.
Rád riešim problémy, ktoré ma rozčúlia – Je veľa problémov, ktoré by som rád vyriešil, hlavne tie, ktoré ma rozčúlia. Riešenia sa ľahšie hľadajú ak máme a vieme pracovať s informáciami, či nadobudnutými znalosťami. Čím viac ich človek má, tým lepšie a rýchlejšie daný problém vyrieši.
Chcem vytvárať a šíriť hodnoty, ktoré sú zadarmo – Neexistuje lepší pocit, ak práca, ktorej venujem stovky hodín má zmysel a inšpiruje ľudí ako si Ty.
Láka ma budúcnosť a ľudia, s ktorými budem pracovať – Chcem spoznávať nových ľudí, ktorí sú rovnako úžasní ako ja a s ktorými si budem vedieť vzájomne pomôcť.
Úplne najdôležitejšie je si uvedomiť, že najcennejším artiklom v dnešnej dobe je informácia a vlastná originálna kreativita (myšlienka) a najlepšie platená práca v akejkoľvek oblasti či odbore je (vlastné) myslenie. Inak povedané, spôsob akým rozvíjame vlastnú kreativitu, rozmýšľame, používame informácie, či už teoretické, alebo praktické v podobe skúseností, určuje naše výsledky, ktoré vďaka kvalite informácií a kvalite myslenia dosahujeme. Preto je dôležité sa neustále vzdelávať (v jednom či viacerých smeroch) a vedieť si poskladať sumárny objem dôležitých informácií, kde kvalita danej informácie stúpa, ak ju tvoria a zdieľajú ľudia s rovnakými hodnotami a duševnými kvalitami.
Prihlásiť na odber noviniek: